Menü

Celkové zapojenie do prekladového suboru

Zurück | Ebene zurück

German, English, Italian, Spanish, Dutch, Chinese GB, Slovak

S EULANDA@ prekladovy-kit - subor je možne,  tovarove hospodarstvo EULANDA® do ubovolneho jazyka preloži.

Ku všetkym uvedenym jazykom boli  jazykove navrhy vyhotovene a uložene.  U 8 jazykov sa preklad nachadza vo velmi aktivnom študiu.

Aktivne-inne projekty

 • nemecky 100% (hotovy)
 • anglicky 100% (hotovy)
 • holandsky 100% (hotovy)
 • španielsky 100% (hotovy)
 • taliansky 100% (hotovy)
 • insky, zjednodušene 100% (hotovy)
 • francuzsky 47% (v spracovani)
 • posky 32% ( v spracovani)

Dalšie projekty

 • dansky 16% (v spracovani)
 • norsky 10% (v spracovani)
 • švedsky 12% (v spracovani)
 • portugalsky 10% (v spracovani)
 • turecky 10% (v spracovani)
 • esky 9% ( v spracovani)
 • slovensky 9% ( v spracovani)
 • rusky 15% (v spracovani)
 • japonsky 6% ( v spracovani)
 • finsky 17% ( v spracovani)
 • madarsky 0% ( v spracovani)

Tieto projekty su podla toho o aky jazyk sa jedna medzi 0% a 17% hotove.

Prekladovy  subor sa sklada z programu ,Sisulizer“ z vysokoprofesionalneho prekladoveho systemu. Tento  prekladovy subor je pre prekladatela, špecialne pod lizenziou vratane EULANDA – Jazykove stredisko textou zdarma. Stym, ze prava prekladu u CN Software GmbH zostavaju. Prekladatelovi a distributorovi opät umožnujeme podnikovu lizenciu k tovarovemu hospodarstvu v jeho vlastnej krajine predat.

 Vložka tohto tovarove hospodarstva sa sklada zo štyroch bodou:

 1. Firmy, ktore potrebuju niektore vyrazy v cudzich jazykoch
 2. Firmy, ktore zamestnavaju medzinarodnych zamestnancov
 3. Firmy, ktore maju podniky v zahranii alebo maju zahraninym partnerom, ktorym chcu ponuknut pohlad na vlastne obchody
 4. Firmy, ktore maju v uvedenych krajinach hlavne sidlo a popri tom kulturne a obchodne sa prisposobit musia

Bod  4  je urite najnaronejsi, preto budeme na vyvoji urcite 1-2 roky potrebovat. Na vyhotovenie tych najdoležitejsich kulturnych rozšireni v uvedenych krajinach. V inom pripade sa da preklad priamo odkryt.

Inštalacia prekladou – SDK:

Vaš pocita potrebuje minimalne 380 MB pracovnej plochy a minimalne 1 GHz CPU-takt. Po hlavnej inštalacii a pri prvom štartovani prekladoveho Kitu – suboru sa da program s niekokymi krokmi naištalova.

Ktomu potrebujete pravu as myši nad pravou plochou potvrdi a vpravom okne myši option ,,Filter…“ vybrat. Na priložke ,,Data Types“ sa všetko vypne okrem ,,Strings“. Na priložke ,,Others“ sa vybere stredna možnos – option ,,Translateable only“.

Vavej stromovej štrukture hlavneho okna su dve oblasty programoveho vybavenia, FORMS“ a STRINGS“.

Pod ,FORMS“ sa nachadzaju všetky monitorove masky a pod ,STRINGS“ všetky textove hlasenia tovaroveho hospodarstva.

V položke nastrojov sa vyberie prekladatesky jazyk napr. ,,FRENCH“. Všetky riadky, ktore nie su šede, su na prekladanie.

Clovek sa može na posudok do ubovolneho uz preloženeho jazyku napojit.  Jazyk ,,Native“ je tu ako jazyk, v ktorom je originalprogram použiti. Toto je mix zo všetkych jazykov a zavysli od materskeho jazyka vyvojoveho pracovnika z CN Software GmbH.

Na spodnej asti monitora na priložke  ,,LOG“,  Validate“, Statistics“ und NodeInfo“  navoli. ,,Statistik“  ukazuje stupen prekladu. Ked je preklad ukoneny, v menu Option ,,Validate“ ho použijeme, a poetne skušky ku kontrole vykoname.

Znak medzernika bude v prekladovej asti ako bodka na stredovej iare zobrazena. Polia s veducim, alebo koniacim medzernikom, by mali aj v preklade medzernikom zainat alebo konit.                        

Zobrazenie premennych bude ako držitel miesta s %s alebo %d zostaveny. Kde tu su %d su miesta podržene pre selektor islic. Vekost tohto potu miest musi byt totožny s potom v preklade.

Obal na listiny (fascikel)  k prekladu -navrh subor udajov ,,EULANDA.MPR“ je..C:\Programme\sisulizer\EULANDA“. Tento subor udajov bude k vymene potrebny.

Komprimujte (stlacajte) to ako ZIP-subor udajov a posielajte na cn@eulanda.de . Toto by ste mali robit denne po vašom prekladani. Vy obdržite okamzite novy subor , v ktorom obdržite aktualny preklad a novy programovy stav.

Všetci registrovany prekladatelia dostanu dodatkovo Program so zachytenim prekladom ku kontrole. Je velmi doležite, aby vymena prekladu( -navrh subor udajov EULANDA.MPR )vemi asto, najlepšie každy den prebiehala.

Projektova Koordinantka (slovensky):
Iveta Niedergesäß